#var_politik

VÅR POLITIK

ETT KRAFTSLAG MOT CANCERN

VI VILL ANSTÄLLA 2000 FLER

SJUKVÅRD

Sedan vi tillträdde för snart fyra år sedan har vi arbetat för att göra den skånska sjukvården bättre. Över sex miljarder kronor har vi satsat. Det har gett effekt. För några år sen ansågs den vara sämst i landet. Nu har vår sjukvård högre kvalitet än genomsnittet i Sverige. Vi har anställt över 2000 fler i sjukvården, satsat på cancersjukvården och psykiatrin, på förlossningsvården, akutmottagningar och vårdcentralerna. Nu vill vi fortsätta satsa!

Sedan vi tillträdde för snart fyra år sedan har vi arbetat för att göra den skånska sjukvården bättre. Över sex miljarder kronor har vi satsat. Det har gett effekt. För några år sen ansågs den vara sämst i landet. Nu har vår sjukvård högre kvalitet än genomsnittet i Sverige. Vi har anställt över 2000 fler i sjukvården, satsat på cancersjukvården och psykiatrin, på förlossningsvården, akutmottagningar och vårdcentralerna. Nu vill vi fortsätta satsa!

Sedan vi tillträdde för snart fyra år sedan har vi arbetat för att göra den skånska sjukvården bättre. Över sex miljarder kronor har vi satsat. Det har gett effekt. För några år sen ansågs den vara sämst i landet. Nu har vår sjukvård högre kvalitet än genomsnittet i Sverige. Vi har anställt över 2000 fler i sjukvården, satsat på cancersjukvården och psykiatrin, på förlossningsvården, akutmottagningar och vårdcentralerna. Nu vill vi fortsätta satsa!

Sedan vi tillträdde för snart fyra år sedan har vi arbetat för att göra den skånska sjukvården bättre. Över sex miljarder kronor har vi satsat. Det har gett effekt. För några år sen ansågs den vara sämst i landet. Nu har vår sjukvård högre kvalitet än genomsnittet i Sverige. Vi har anställt över 2000 fler i sjukvården, satsat på cancersjukvården och psykiatrin, på förlossningsvården, akutmottagningar och vårdcentralerna. Nu vill vi fortsätta satsa!

Sedan vi tillträdde för snart fyra år sedan har vi arbetat för att göra den skånska sjukvården bättre. Över sex miljarder kronor har vi satsat. Det har gett effekt. För några år sen ansågs den vara sämst i landet. Nu har vår sjukvård högre kvalitet än genomsnittet i Sverige. Vi har anställt över 2000 fler i sjukvården, satsat på cancersjukvården och psykiatrin, på förlossningsvården, akutmottagningar och vårdcentralerna. Nu vill vi fortsätta satsa!

1

1

1

1

ANSTÄLL 2000 FLER I VÅRDEN

Vi tänker anställa 2000 fler i den skånska vården även under nästa mandatperiod. Det behövs mer personal och vi kommer att ha fortsatt fokus på fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

ANSTÄLL 2000 FLER I VÅRDEN

Vi tänker anställa 2000 fler i den skånska vården även under nästa mandatperiod. Det behövs mer personal och vi kommer att ha fortsatt fokus på fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

ANSTÄLL 2000 FLER I VÅRDEN

Vi tänker anställa 2000 fler i den skånska vården även under nästa mandatperiod. Det behövs mer personal och vi kommer att ha fortsatt fokus på fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

ANSTÄLL 2000 FLER I VÅRDEN

Vi tänker anställa 2000 fler i den skånska vården även under nästa mandatperiod. Det behövs mer personal och vi kommer att ha fortsatt fokus på fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

ANSTÄLL 2000 FLER I VÅRDEN

Vi tänker anställa 2000 fler i den skånska vården även under nästa mandatperiod. Det behövs mer personal och vi kommer att ha fortsatt fokus på fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

2

2

2

2

MER TID FÖR PATIENTERNA

För mycket av vårdpersonalens arbetstid går åt till administrativa sysslor. Genom att modernisera IT-systemen och anställa fler medicinska sekreterare och servicepersonal kan detta förändras.

MER TID FÖR PATIENTERNA

För mycket av vårdpersonalens arbetstid går åt till administrativa sysslor. Genom att modernisera IT-systemen och anställa fler medicinska sekreterare och servicepersonal kan detta förändras.

MER TID FÖR PATIENTERNA

För mycket av vårdpersonalens arbetstid går åt till administrativa sysslor. Genom att modernisera IT-systemen och anställa fler medicinska sekreterare och servicepersonal kan detta förändras.

MER TID FÖR PATIENTERNA

För mycket av vårdpersonalens arbetstid går åt till administrativa sysslor. Genom att modernisera IT-systemen och anställa fler medicinska sekreterare och servicepersonal kan detta förändras.

MER TID FÖR PATIENTERNA

För mycket av vårdpersonalens arbetstid går åt till administrativa sysslor. Genom att modernisera IT-systemen och anställa fler medicinska sekreterare och servicepersonal kan detta förändras.

3

3

3

3

500 MILJONER TILL SKÅNSK CANCERVÅRD

Var tredje svensk drabbas under sin livstid av cancer. Skånsk cancersjukvård har under de gångna fyra åren fått stora resurstillskott och blivit väsentligt bättre. Vi ska nu genomföra en ny stor satsning på cancersjukvården.

500 MILJONER TILL SKÅNSK CANCERVÅRD

Var tredje svensk drabbas under sin livstid av cancer. Skånsk cancersjukvård har under de gångna fyra åren fått stora resurstillskott och blivit väsentligt bättre. Vi ska nu genomföra en ny stor satsning på cancersjukvården.

500 MILJONER TILL SKÅNSK CANCERVÅRD

Var tredje svensk drabbas under sin livstid av cancer. Skånsk cancersjukvård har under de gångna fyra åren fått stora resurstillskott och blivit väsentligt bättre. Vi ska nu genomföra en ny stor satsning på cancersjukvården.

500 MILJONER TILL SKÅNSK CANCERVÅRD

Var tredje svensk drabbas under sin livstid av cancer. Skånsk cancersjukvård har under de gångna fyra åren fått stora resurstillskott och blivit väsentligt bättre. Vi ska nu genomföra en ny stor satsning på cancersjukvården.

500 MILJONER TILL SKÅNSK CANCERVÅRD

Var tredje svensk drabbas under sin livstid av cancer. Skånsk cancersjukvård har under de gångna fyra åren fått stora resurstillskott och blivit väsentligt bättre. Vi ska nu genomföra en ny stor satsning på cancersjukvården.

4

4

4

4

BYGG UT DEN NÄRA VÅRDEN

Det ska vara enkelt att boka och få tid hos en läkare. Sjukvårdsupplysningen måste få kortare väntetider. Vi ska utbilda fler allmänläkare.

BYGG UT DEN NÄRA VÅRDEN

Det ska vara enkelt att boka och få tid hos en läkare. Sjukvårdsupplysningen måste få kortare väntetider. Vi ska utbilda fler allmänläkare.

BYGG UT DEN NÄRA VÅRDEN

Det ska vara enkelt att boka och få tid hos en läkare. Sjukvårdsupplysningen måste få kortare väntetider. Vi ska utbilda fler allmänläkare.

BYGG UT DEN NÄRA VÅRDEN

Det ska vara enkelt att boka och få tid hos en läkare. Sjukvårdsupplysningen måste få kortare väntetider. Vi ska utbilda fler allmänläkare.

BYGG UT DEN NÄRA VÅRDEN

Det ska vara enkelt att boka och få tid hos en läkare. Sjukvårdsupplysningen måste få kortare väntetider. Vi ska utbilda fler allmänläkare.

5

5

5

5

TRYGGA, SÄKRA FÖRLOSS­NINGAR

Vi har gjort stora satsningar på kvinnosjukvård, mer personal i förlossningsvården och bättre neonatalvård. Satsningarna på förlossningsvården ska fortsätta.

TRYGGA, SÄKRA FÖRLOSS­NINGAR

Vi har gjort stora satsningar på kvinnosjukvård, mer personal i förlossningsvården och bättre neonatalvård. Satsningarna på förlossningsvården ska fortsätta.

TRYGGA, SÄKRA FÖRLOSS­NINGAR

Vi har gjort stora satsningar på kvinnosjukvård, mer personal i förlossningsvården och bättre neonatalvård. Satsningarna på förlossningsvården ska fortsätta.

TRYGGA, SÄKRA FÖRLOSSNINGAR

Vi har gjort stora satsningar på kvinnosjukvård, mer personal i förlossningsvården och bättre neonatalvård. Satsningarna på förlossningsvården ska fortsätta.

TRYGGA, SÄKRA FÖRLOSSNINGAR

Vi har gjort stora satsningar på kvinnosjukvård, mer personal i förlossningsvården och bättre neonatalvård. Satsningarna på förlossningsvården ska fortsätta.

6

6

6

6

UTBILDNING OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR PERSONALEN

Vi ska fortsätta att satsa på personalen och förbättra utbildningsmöjligheterna, så att fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan genomgå specialistutbildning med bibehållen lön under utbildningstiden.

UTBILDNING OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR PERSONALEN

Vi ska fortsätta att satsa på personalen och förbättra utbildningsmöjligheterna, så att fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan genomgå specialistutbildning med bibehållen lön under utbildningstiden.

UTBILDNING OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR PERSONALEN

Vi ska fortsätta att satsa på personalen och förbättra utbildningsmöjligheterna, så att fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan genomgå specialistutbildning med bibehållen lön under utbildningstiden.

UTBILDNING OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR PERSONALEN

Vi ska fortsätta att satsa på personalen och förbättra utbildningsmöjligheterna, så att fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan genomgå specialistutbildning med bibehållen lön under utbildningstiden.

UTBILDNING OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR PERSONALEN

Vi ska fortsätta att satsa på personalen och förbättra utbildningsmöjligheterna, så att fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan genomgå specialistutbildning med bibehållen lön under utbildningstiden.

7

7

7

7

KORTA VÄNTE­TIDER OCH HÖG KVALITET

Kvaliteten i den skånska sjukvården har stigit snabbt under de senaste åren, samtidigt som tillgängligheten i den är i nivå med riket. Men bristen på specialistutbildad personal begränsar den skånska vården. Vi ska utbilda fler operationssjuksköterskor för att minska väntetiderna.

KORTA VÄNTE­TIDER OCH HÖG KVALITET

Kvaliteten i den skånska sjukvården har stigit snabbt under de senaste åren, samtidigt som tillgängligheten i den är i nivå med riket. Men bristen på specialistutbildad personal begränsar den skånska vården. Vi ska utbilda fler operationssjuksköterskor för att minska väntetiderna.

KORTA VÄNTE­TIDER OCH HÖG KVALITET

Kvaliteten i den skånska sjukvården har stigit snabbt under de senaste åren, samtidigt som tillgängligheten i den är i nivå med riket. Men bristen på specialistutbildad personal begränsar den skånska vården. Vi ska utbilda fler operationssjuksköterskor för att minska väntetiderna.

KORTA VÄNTETIDER OCH HÖG KVALITET

Kvaliteten i den skånska sjukvården har stigit snabbt under de senaste åren, samtidigt som tillgängligheten i den är i nivå med riket. Men bristen på specialistutbildad personal begränsar den skånska vården. Vi ska utbilda fler operationssjuksköterskor för att minska väntetiderna.

KORTA VÄNTETIDER OCH HÖG KVALITET

Kvaliteten i den skånska sjukvården har stigit snabbt under de senaste åren, samtidigt som tillgängligheten i den är i nivå med riket. Men bristen på specialistutbildad personal begränsar den skånska vården. Vi ska utbilda fler operationssjuksköterskor för att minska väntetiderna.

8

8

8

8

ÖKAD TILLGÄNG­LIGHET MED DIGITALA LÖSNINGAR

Med ny teknik kan tillgängligheten i sjukvården förbättras genom att det exempelvis blir lättare att boka tider på nätet.

ÖKAD TILLGÄNG­LIGHET MED DIGITALA LÖSNINGAR

Med ny teknik kan tillgängligheten i sjukvården förbättras genom att det exempelvis blir lättare att boka tider på nätet.

ÖKAD TILLGÄNG­LIGHET MED DIGITALA LÖSNINGAR

Med ny teknik kan tillgängligheten i sjukvården förbättras genom att det exempelvis blir lättare att boka tider på nätet.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET MED DIGITALA LÖSNINGAR

Med ny teknik kan tillgängligheten i sjukvården förbättras genom att det exempelvis blir lättare att boka tider på nätet.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET MED DIGITALA LÖSNINGAR

Med ny teknik kan tillgängligheten i sjukvården förbättras genom att det exempelvis blir lättare att boka tider på nätet.

9

9

9

9

BÄTTRE AKUT­MOTTAGNINGAR

Väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar är ofta för långa. En stor satsning har påbörjats under 2018. Denna ska fortsätta, bland annat genom att anställa mer personal och öppna fler vårdplatser.

BÄTTRE AKUT­MOTTAGNINGAR

Väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar är ofta för långa. En stor satsning har påbörjats under 2018. Denna ska fortsätta, bland annat genom att anställa mer personal och öppna fler vårdplatser.

BÄTTRE AKUT­MOTTAGNINGAR

Väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar är ofta för långa. En stor satsning har påbörjats under 2018. Denna ska fortsätta, bland annat genom att anställa mer personal och öppna fler vårdplatser.

BÄTTRE AKUTMOTTAGNINGAR

Väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar är ofta för långa. En stor satsning har påbörjats under 2018. Denna ska fortsätta, bland annat genom att anställa mer personal och öppna fler vårdplatser.

BÄTTRE AKUTMOTTAGNINGAR

Väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar är ofta för långa. En stor satsning har påbörjats under 2018. Denna ska fortsätta, bland annat genom att anställa mer personal och öppna fler vårdplatser.

10

10

10

10

INVE­STERINGAR I NYA MODERNA SJUKHUS­BYGGNADER

Skåne står inför stora behov av nya och moderna sjukhusbyggnader. Vi ska de kommande åren genomföra stora investeringar. Vi bygger nya sjukhuslokaler och sjukhus i bland annat Malmö, Helsingborg, Lund och Hässleholm.

INVE­STERINGAR I NYA MODERNA SJUKHUS­BYGGNADER

Skåne står inför stora behov av nya och moderna sjukhusbyggnader. Vi ska de kommande åren genomföra stora investeringar. Vi bygger nya sjukhuslokaler och sjukhus i bland annat Malmö, Helsingborg, Lund och Hässleholm.

INVE­STERINGAR I NYA MODERNA SJUKHUS­BYGGNADER

Skåne står inför stora behov av nya och moderna sjukhusbyggnader. Vi ska de kommande åren genomföra stora investeringar. Vi bygger nya sjukhuslokaler och sjukhus i bland annat Malmö, Helsingborg, Lund och Hässleholm.

INVESTERINGAR I NYA MODERNA SJUKHUSBYGGNADER

Skåne står inför stora behov av nya och moderna sjukhusbyggnader. Vi ska de kommande åren genomföra stora investeringar. Vi bygger nya sjukhuslokaler och sjukhus i bland annat Malmö, Helsingborg, Lund och Hässleholm.

INVESTERINGAR I NYA MODERNA SJUKHUSBYGGNADER

Skåne står inför stora behov av nya och moderna sjukhusbyggnader. Vi ska de kommande åren genomföra stora investeringar. Vi bygger nya sjukhuslokaler och sjukhus i bland annat Malmö, Helsingborg, Lund och Hässleholm.

REGIONAL UTVECKLING

Den skånska tillväxten är hög och sysselsättningen stiger. Malmö högskola har blivit universitet, det finns beslut om att bygga ut höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm, ny pågatågstrafik har öppnat och vi har återstartat flera busslinjer på landsbygden. Vi har lyckats ena kommuner och regioner på sidor sundet om att en HH-förbindelse ska byggas så fort som möjligt.

Även om det går bra för Skåne, återstår mycket att göra.

Den skånska tillväxten är hög och sysselsättningen stiger. Malmö högskola har blivit universitet, det finns beslut om att bygga ut höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm, ny pågatågstrafik har öppnat och vi har återstartat flera busslinjer på landsbygden. Vi har lyckats ena kommuner och regioner på sidor sundet om att en HH-förbindelse ska byggas så fort som möjligt.

Även om det går bra för Skåne, återstår mycket att göra.

Den skånska tillväxten är hög och sysselsättningen stiger. Malmö högskola har blivit universitet, det finns beslut om att bygga ut höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm, ny pågatågstrafik har öppnat och vi har återstartat flera busslinjer på landsbygden. Vi har lyckats ena kommuner och regioner på sidor sundet om att en HH-förbindelse ska byggas så fort som möjligt.

Även om det går bra för Skåne, återstår mycket att göra.

Den skånska tillväxten är hög och sysselsättningen stiger. Malmö högskola har blivit universitet, det finns beslut om att bygga ut höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm, ny pågatågstrafik har öppnat och vi har återstartat flera busslinjer på landsbygden. Vi har lyckats ena kommuner och regioner på sidor sundet om att en HH-förbindelse ska byggas så fort som möjligt.

Även om det går bra för Skåne, återstår mycket att göra.

Den skånska tillväxten är hög och sysselsättningen stiger. Malmö högskola har blivit universitet, det finns beslut om att bygga ut höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm, ny pågatågstrafik har öppnat och vi har återstartat flera busslinjer på landsbygden. Vi har lyckats ena kommuner och regioner på sidor sundet om att en HH-förbindelse ska byggas så fort som möjligt.

Även om det går bra för Skåne, återstår mycket att göra.

11

11

11

11

RUSTA UPP OCH BYGG UT DEN SKÅNSKA INFRA­STRUKTUREN

Skånsk infrastruktur är eftersatt och behöver byggas ut och rustas upp. Det gäller såväl vägnätet som järnvägen. Vi kommer att fortsätta arbeta för statliga satsningar och ett bättre underhåll i Skåne. Dubbelspår på Väskustbanan och Skånebanan och fyrspår Lund-Hässleholm är nödvändiga utbyggnader. Vi vill också se åtgärder som minskar den ansträngda situationen på E6 genom västra Skåne och att E22 byggs ut till motorvägsstandard. 

RUSTA UPP OCH BYGG UT DEN SKÅNSKA INFRA­STRUKTUREN

Skånsk infrastruktur är eftersatt och behöver byggas ut och rustas upp. Det gäller såväl vägnätet som järnvägen. Vi kommer att fortsätta arbeta för statliga satsningar och ett bättre underhåll i Skåne. Dubbelspår på Väskustbanan och Skånebanan och fyrspår Lund-Hässleholm är nödvändiga utbyggnader. Vi vill också se åtgärder som minskar den ansträngda situationen på E6 genom västra Skåne och att E22 byggs ut till motorvägsstandard. 

RUSTA UPP OCH BYGG UT DEN SKÅNSKA INFRA­STRUKTUREN

Skånsk infrastruktur är eftersatt och behöver byggas ut och rustas upp. Det gäller såväl vägnätet som järnvägen. Vi kommer att fortsätta arbeta för statliga satsningar och ett bättre underhåll i Skåne. Dubbelspår på Väskustbanan och Skånebanan och fyrspår Lund-Hässleholm är nödvändiga utbyggnader. Vi vill också se åtgärder som minskar den ansträngda situationen på E6 genom västra Skåne och att E22 byggs ut till motorvägsstandard. 

RUSTA UPP OCH BYGG UT DEN SKÅNSKA INFRASTRUKTUREN

Skånsk infrastruktur är eftersatt och behöver byggas ut och rustas upp. Det gäller såväl vägnätet som järnvägen. Vi kommer att fortsätta arbeta för statliga satsningar och ett bättre underhåll i Skåne. Dubbelspår på Väskustbanan och Skånebanan och fyrspår Lund-Hässleholm är nödvändiga utbyggnader. Vi vill också se åtgärder som minskar den ansträngda situationen på E6 genom västra Skåne och att E22 byggs ut till motorvägsstandard. 

RUSTA UPP OCH BYGG UT DEN SKÅNSKA INFRASTRUKTUREN

Skånsk infrastruktur är eftersatt och behöver byggas ut och rustas upp. Det gäller såväl vägnätet som järnvägen. Vi kommer att fortsätta arbeta för statliga satsningar och ett bättre underhåll i Skåne. Dubbelspår på Väskustbanan och Skånebanan och fyrspår Lund-Hässleholm är nödvändiga utbyggnader. Vi vill också se åtgärder som minskar den ansträngda situationen på E6 genom västra Skåne och att E22 byggs ut till motorvägsstandard. 

12

12

12

12

BYGG UT KOLLEKTIV­TRAFIKEN

Aldrig tidigare har så många åkt med kollektivtrafik i Skåne. Under mandatperioden har vi gjort stora satsningar på kollektivtrafiken. De närmaste åren vill vi införa regionala superbussar på stråk med hög belastning, starta tågtrafik på Lommabanan mellan Kävlinge och Malmö och på Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp och tillsammans med Malmö stad starta Malmöpendeln.

BYGG UT KOLLEKTIV­TRAFIKEN

Aldrig tidigare har så många åkt med kollektivtrafik i Skåne. Under mandatperioden har vi gjort stora satsningar på kollektivtrafiken. De närmaste åren vill vi införa regionala superbussar på stråk med hög belastning, starta tågtrafik på Lommabanan mellan Kävlinge och Malmö och på Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp och tillsammans med Malmö stad starta Malmöpendeln.

BYGG UT KOLLEKTIV­TRAFIKEN

Aldrig tidigare har så många åkt med kollektivtrafik i Skåne. Under mandatperioden har vi gjort stora satsningar på kollektivtrafiken. De närmaste åren vill vi införa regionala superbussar på stråk med hög belastning, starta tågtrafik på Lommabanan mellan Kävlinge och Malmö och på Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp och tillsammans med Malmö stad starta Malmöpendeln.

BYGG UT KOLLEKTIVTRAFIKEN

Aldrig tidigare har så många åkt med kollektivtrafik i Skåne. Under mandatperioden har vi gjort stora satsningar på kollektivtrafiken. De närmaste åren vill vi införa regionala superbussar på stråk med hög belastning, starta tågtrafik på Lommabanan mellan Kävlinge och Malmö och på Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp och tillsammans med Malmö stad starta Malmöpendeln.

BYGG UT KOLLEKTIVTRAFIKEN

Aldrig tidigare har så många åkt med kollektivtrafik i Skåne. Under mandatperioden har vi gjort stora satsningar på kollektivtrafiken. De närmaste åren vill vi införa regionala superbussar på stråk med hög belastning, starta tågtrafik på Lommabanan mellan Kävlinge och Malmö och på Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp och tillsammans med Malmö stad starta Malmöpendeln.

13

13

13

13

FÖR EN LEVANDE ÖRESUNDS­REGION

För 18 år sedan invigdes Öresundsbron. Förbindelsen skapade nya förutsättningar för integration mellan Sverige och Danmark. Idag arbetspendlar 15 000 skåningar varje dag till Danmark. Vi vill att integrationen mellan Skåne och Danmark ska öka. I första steget genom en järnvägs- och biltunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Vi kommer att arbeta för att avskaffa gränshinder, exempelvis olika regler på arbetsmarknaden, som försvårar för gränspendlare.

FÖR EN LEVANDE ÖRESUNDS­REGION

För 18 år sedan invigdes Öresundsbron. Förbindelsen skapade nya förutsättningar för integration mellan Sverige och Danmark. Idag arbetspendlar 15 000 skåningar varje dag till Danmark. Vi vill att integrationen mellan Skåne och Danmark ska öka. I första steget genom en järnvägs- och biltunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Vi kommer att arbeta för att avskaffa gränshinder, exempelvis olika regler på arbetsmarknaden, som försvårar för gränspendlare.

FÖR EN LEVANDE ÖRESUNDS­REGION

För 18 år sedan invigdes Öresundsbron. Förbindelsen skapade nya förutsättningar för integration mellan Sverige och Danmark. Idag arbetspendlar 15 000 skåningar varje dag till Danmark. Vi vill att integrationen mellan Skåne och Danmark ska öka. I första steget genom en järnvägs- och biltunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Vi kommer att arbeta för att avskaffa gränshinder, exempelvis olika regler på arbetsmarknaden, som försvårar för gränspendlare.

FÖR EN LEVANDE ÖRESUNDSREGION

För 18 år sedan invigdes Öresundsbron. Förbindelsen skapade nya förutsättningar för integration mellan Sverige och Danmark. Idag arbetspendlar 15 000 skåningar varje dag till Danmark. Vi vill att integrationen mellan Skåne och Danmark ska öka. I första steget genom en järnvägs- och biltunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Vi kommer att arbeta för att avskaffa gränshinder, exempelvis olika regler på arbetsmarknaden, som försvårar för gränspendlare.

FÖR EN LEVANDE ÖRESUNDSREGION

För 18 år sedan invigdes Öresundsbron. Förbindelsen skapade nya förutsättningar för integration mellan Sverige och Danmark. Idag arbetspendlar 15 000 skåningar varje dag till Danmark. Vi vill att integrationen mellan Skåne och Danmark ska öka. I första steget genom en järnvägs- och biltunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Vi kommer att arbeta för att avskaffa gränshinder, exempelvis olika regler på arbetsmarknaden, som försvårar för gränspendlare.

VILL DU VETA MER?

VAD VILL VI GÖRA?

Läs mer om vår politik för ett jämlikt samhälle och ett tryggare Skåne i vårt valprogram för Skåne.

VAD VI HAR GJORT?

En hel del! Det rödgröna styret har genomfört mycket sedan förra valet. Här kan du läsa om våra 125 viktigaste reformer.

#bli_medlem

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

bli_medlem_idag

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

DELA MED DIG

socialdemokraterna_regskane-logotyp